5 Jaar De Ondiepse Kanaries 2019

In oktober 2019 vierden De Ondiepse Kanaries hun eerste lustrum.